Leder:             Ruth-Heidi Grønbeck
                        ruth-heidi@hedalen.no
                        mobil 951 32 772

Nestleder:       Alf Berg Henriksen
                        alf.henriksen@lyse.net
                        mobil 900 23 204


Styremedlemmer:      Liv Irene Halden 
                                   livireneh.adopterte@gmail.com
                                   mobil: 412 05991

                                                                        
                                                       
                                  Randi Svensen
                                  randi.svensen@lyse.net
                                  mobil 906 609 48                          

                                  Kristin Kaasa
                                  krmi05@online.no
                                  mobil 922 06 690

                                  Nye i styret er:
                                  Anne-Grete Anda
                                  annegrete.anda@gmail.com

                                 Marie Gry Nordstrand
                                 gryll_marie@hotmail.com