Årsmøtet arrangeres hvert år i februar og er det viktigste møtet i året.
Alle hovedmedlemmer har stemmerett, alle som møter på årsmøtet har uttalerett.
Årsmøtet legger grunnlaget for organisasjonens virksomhet og for styrets arbeid.

Årsmøtet 2022 ble avholdt lørdag 12. februar, også i år digitalt

Alle medlemmer finner tidligere årsmøtedokumenter på medlemssidene.
Disse sidene er kun for medlemmer og krever innlogging.