Årsmøtet arrangeres hvert år i februar og er det viktigste møtet i året.
Alle hovedmedlemmer har stemmerett, alle som møter på årsmøtet har uttalerett.
Årsmøtet legger grunnlaget for organisasjonens virksomhet og for styrets arbeid.

Årsmøtet blir avholdt på Scandic hotell, Asker  i februar 2024

Alle medlemmer finner tidligere årsmøtedokumenter på medlemssidene.
Disse sidene er kun for medlemmer og krever innlogging.