Årsmøtet arrangeres hvert år i februar og er det viktigste møtet i året.
Alle hovedmedlemmer har stemmerett, alle som møter på årsmøtet har uttalerett.
Årsmøtet legger grunnlaget for organisasjonens virksomhet og for styrets arbeid.

Alle medlemmer finner tidligere årsmøtedokumenter på medlemssidene.
Disse sidene er kun for medlemmer og krever innlogging.