Mødre uten barn
Den direkte foranledningen til opprettelsen av Adopterte, var utgivelsen av boka "Mødre uten barn"  av journalist og forfatter Bjørn Steinar Meyer.

Boka beskriver virksomheten til jordmor Magnhild Lunder, fødestua på Mysen og andre adopsjonsaktører på 1950 og 1960-tallet.                                           

Mysen journalist skriver kvinnehistorie  Smaalenene Avis 02.09.2007

 

Organisasjonen ledes av et styre bestående av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.