Adopterte ble stiftet i 2008, etter utgivelsen av boken Mødre uten barn, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for alle adopterte over 18 år. Om du er nasjonalt, internasjonalt eller stebarnsadoptert, ønsker vi deg hjertelig velkommen som medlem.  
 
Som medlem får du invitasjon til våre medlemstreff, du får tilgang til medlemssidene på adopterte.no og til vårt lukkede medlemsforum på Facebook. På medlemstreffene og på forumet kan du dele dine spørsmål, tanker og erfaringer og du vil få tilbakemelding fra andre adopterte som umiddelbart forstår din situasjon. Du vil også kunne få hjelp til å framskaffe dokumenter i din adopsjonssak. Ved å være medlem viser du solidaritet med andre adopterte som trenger akkurat din støtte.

Adopterte er en viktig samfunnsaktør. En organisasjon som vil påvirke beslutningsprosesser og delta aktivt i relevante adopsjonsspørsmål. Ved å bli medlem i Adopterte bidrar du til økt kunnskap om adopsjon og det å være adoptert. Du er med på å bryte ned tabuer og hemmelighold og bidrar til å gjøre den usynlig adopterte synlig.   

Organisasjonen var en viktig bidragsyter i arbeidet med ny adopsjonslov og det er Adoptertes fortjeneste at etterkommere av adopterte nå har rett til kunnskap om biologisk opphav. Organisasjonen har også arbeidet hardt for at adopterte skal ha rett til innsyn i alle opplysninger om egen adopsjon, ikke bare navn på biologiske foreldre. Dersom Adopterte også i framtiden skal være en sterk organisasjon med gjennomslagskraft i det politiske systemet, i embetsverket og i ulike fagmiljøer, er det viktig at du melder deg inn i organisasjonen. 

Bli medlem 

Vi oppfordrer deg samtidig til å følge med på nyheter på adopterte.no og på Facebook og Twitter og Instagram. Del gjerne informasjon om organisasjonen på sosiale medier.  

Adopterte legger vekt på diskresjon og vi har taushetsplikt om personlige forhold.