Grand hotel

Vi følger tradisjonen og det blir førjulstreff på  Grand Hotell i Hønefoss 6. -8. november 2020

Invitasjon