Foruten årsmøtet arrangerer vi to medlemshelger i året, vår og høst. Det er opp til hver enkelt om en vil være med hele eller deler av helgen, ektefeller/partnere er også hjertelig velkomne til å være med, noe fler og fler benytter seg av.
Hovedmålet er å skape en møteplass der adopterte kan treffes for å dele erfaringer og tanker. Her blir vi alle umiddelbart møtt og forstått uten å måtte komme med inngående redegjørelser. I tillegg inviterer vi gjerne adopsjonsfaglig relevante foredragsholdere til våre arrangement.

Kveldene brukes til sosialt samvær og gode samtaler, litt underholdning hender vi også vi får, som her på Sola i 2019