Link til oppgaven:
En kvalitativ studie av å vokse opp som nasjonalt adoptert

Tusen takk Marit!