Flere stebarnsdopterte kan være unnfanget ved hjelp av donor. 
DUIN vil derfor kunne være en viktig organisasjon for dere.
Dere kan nå lese mer om oss på deres hjemmeside www.duin.no