Statsforvalteren - Informasjon om biologisk opphav

Statsforvalteren kan ha opplysninger om farskaps- eller bidragssaker fra perioden 1940 – 1992. Materialet ligger da i morens daværende hjemfylke, men flere av statsforvalterne har overført sakene til Arkivverket. Du kan søke innsyn til personlige formål hos Arkivverket.

Arkivverket