Rapporten er gjort på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufidr). I oppdraget påpeker Bufdir at det er stort behov for mer kunnskap på adopsjonsfeltet. Både når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for indikatorene som ligger til grunn for godkjenningen av adoptivforeldre og til valg av metoder og kartleggingsverktøy som benyttes ved utredning av søkere til adopsjon av barn fra utlandet.

Les mer her (PDF, 1MB)