Adopsjon som barneverntiltak

Se video fra framleggingen av rapporten og kommentarene etterpå og les kronikken av Marilyn Førsund her