Adopsjon som barneverntiltak

Se video fra framleggingen av rapporten og kommentarene etterpå. Les også  kronikk av Marilyn Førsund her