Adopsjon setter mange tanker og følelser i spill. Hva med den biologiske mor? Hvilke tanker og følelser rører seg i den mor, som må gi vekk det liv hun selv har brakt til verden - og hvilke konsekvenser får det for resten av hennes liv?

ISBN 978-87-92573-26-1
Skriveforlaget.