Coming Home to Self: The Adopted Child Grows Up

Boken, som kom ut i 2003 og er på 485 sider, er en oppfølger av The Primal Wound: Understanding the Adopted Child fra 1993, eller i vår oversettelse, Det første såret – å forstå det adopterte barnet.

Nancy Newton Verrier er klinisk psykolog og driver privat praksis i Lafayette, California. Hun har to døtre, en adoptert og en biologisk.

Coming Home to Self er primært skrevet med henblikk på medlemmene i adopsjonstriangelet, altså de adopterte, biologiske foreldre og adoptivforeldre. Samtidig er boken like nyttig for alle som har en relasjon til disse, inkludert fagpersoner.

Med forankring i moderne hjerneforskning er hovedmålet med boken er å gjøre leseren oppmerksom på hvordan tidlig atskillelse fra mor påvirker nervesystemet, og hvordan dette senere vil fungere. «Speiling», eller mangel på «speiling» er et nøkkelbegrep i boken. Den forklarer hvordan feilaktige opplysninger skaper vedvarende frykt hos barn som har opplevd å bli utsatt for «Det første såret». Dette er likevel en bok fullt av håp. Den forklarer hva som skal til for å hjelpe adopterte til å oppdage sitt opprinnelige jeg, eller «selvet», etter å ha levd et liv med mangelfull genetisk speiling.

Vår organisasjon har i flere år ønsket å få denne viktige boken oversatt til norsk, men ser oss ikke økonomisk i stand til å gjennomføre dette. Boken kan imidlertid kjøpes hos flere internasjonale bokhandlere under ISBN 0963648012