Varsel om kontaktønske fra opprinnelig slekt

Mer om hvilke rettigheter den adopterte har finner du her