På grunn av covid-19 situasjonen blir  årsmøtet i år digitalt. Innkalling finner du  her