Vi har flere typer medlemskap. Du som er adoptert kan tegne hovedmedlemskap for deg selv eller familiemedlemskap for deg selv og din husstand. Alle andre kan tegne støttemedlemskap.

Hovedmedlemskap - ordinært kr 450,-  

Studenter/alders-/uførepensjonister (inkl AAP)  225,-

Familiemedlemskap kr 150,- i tillegg til valgt medlemskap.

Årskontingenten betaler du til konto nummer 2324 15 72803.
Medlemskontingenten kan også betales med Vipps,  bruk vippsnummer 120247 Adopterte kontingent