Vi har flere typer medlemskap. Du som er adoptert kan tegne hovedmedlemsskap for deg selv eller familiemedlemsskap for deg selv og din husstand. Alle andre kan tegne støttemedlemskap.

Hovedmedlemsskap - ordinært kr 400

Studenter/alders-/uførepensjonister (inkl AAP) kr 200

Familiemedlemsskap kr 550,-

Støttemedlemsskap kr 200,-

Årskontingenten betaler du til konto nummer 2324 15 72803