For mennesker som har vært krenket, misbrukt, mishandlet eller utnyttet som barn eller ungdom, er sannsynligheten for å bli krenket igjen senere – på en liknende eller en helt annen måte – påviselig mye større enn for mennesker som ikke har opplevd noe slikt, skriver Kirkengen

Barndomsforgifting link til podcast