Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. Vi vil derfor gjerne at du som er adoptert, og som er over 18 år, forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte som du har hatt i ulike faser av livet.

Her er lenke til undersøkelsen