Link til møtet i Barne og familiedepartementet kan dere se her

Link til innspillet under møtet:
Innspelsmøte om etteradopsjonstiltak (PDF, 157KB)