Jannickes visjon er å få til et mangfold av ekte historier, men hvor det å være adoptert eller ha en relasjon til adopsjon knytter historiene sammen. Det skal være lov å ta tak i alle aspekter,  også det som ikke nødvendigvis blir snakket så høyt om.

https://soundcloud.com/user-151620763/ingrid-grevstad-bernsen-episode-40