Her er kronikkene som pdf - file

Adopsjonens pris

Adopsjon av kjærlighet

Udokumenterte påstander

Her er linker til artiklene som er nevnt i kronikken: Mødre uten barn, Artikkelserie i BT, Artikkel om Rita