Disse tre kronikkene stod på trykk i Bergens Tidende våren 2013

Adopsjonens pris (PDF, 176KB) kronikk av Marilyn Førsund

Adopsjon av kjærlighet  (PDF, 230KB) kronikk av Nina Reiten Schetne

Udokumenterte påstander (PDF, 37KB) kronikk av Marilyn Førund

Her er linker til artiklene som er nevnt i kronikken: Mødre uten barn (PDF, 91KB), Artikkelserie i BT (PDF, 7MB), Artikkel om Rita (PDF, 2MB)