Kronikk i VG av Marilyn Førsund
Adopsjon som barnevernstiltak

Bakgrunnen for denne kronikken er rapporten som ligger under her

Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet (Bufdir).

Rapport Adopsjon som barneverntiltak

Video fra fremlegging av rapporten