Alle adopterte over 18 år ønskes velkommen i organisasjonen. Vi skiller ikke mellom nasjonalt, internasjonalt og om du er stebarnsadoptert. Tankene og erfaringene rundt det å være adoptert er i stor grad universelle og en oppdeling etter kategori adopsjon vil være kunstig.