Fra og med 2020 kan du det. Du må selv søke til myndighetene i det landet, enten direkte til landets statsborgermyndigheter eller via landets ambassade i Norge.  Mer informasjon under «Om adopsjon», siste underpunkt.