Som adoptert eller etterkommer av adoptert har du samme rettigheter etter arveloven som ikke-adopterte. Du trenger ikke framskaffe dokumenter som beviser adopsjonen. Dette er tingretten pålagt å ordne.