Etter adopsjons- og forvaltningsloven har du, etter fylte 18 år, rett på alle opplysninger som er lagret om deg. Be om kopi av hele adopsjonsmappen når du kontakter fylkesmannen eller Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).