Ja. Dersom den adopterte er død, har du rett på informasjon om biologisk opphav. For flere opplysninger bør Riksarkivet kontaktes.