Nei. Dersom du er født på fødestue, har vært på spebarns-/barnehjem eller under barnevernets omsorg, er dokumentene lagret i de ulike byarkivene. Du har krav på opplysninger om deg selv. Opplysninger om tredjepart sladdes.