Fra 1960-tallet ble det aksept for å oppgi far som ukjent selv om dette sjelden var tilfelle. For å få treff på far eller andre nære slektninger er du avhengig av at de også har tatt en gentest og registrert den i en database. Slike gentester har imidlertid blitt populære i Norge, så muligens kan det være forsøket verdt.