Vil du være med i styret i Adopterte?

Det nærmer seg valg, og valgkomiteet ønsker derfor tips fra medlemmer som kan tenke seg å sitte i styret den neste perioden.

Vervene som skal dekkes er følgende: leder, to styremedlemmer og to vararepresentanter.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til å stille som kandidater, da det er viktig med fornyelse og friskt blod.


Ønske om å lære mer om organisasjonen og jobbe med relevante oppgaver og spørsmål tilknyttet det å være adoptert, samt å bidra til et faglig og sosialt godt miljø, er viktigere enn lang fartstid i Adopterte.

Interesserte bes melde fra til Valgkomiteen innen 31. oktober 2020.

Er du interessert, men likevel usikker på om du vil prøve deg i styret, kontakt valgkomiteen, så tar vi en prat.

Mvh Valgkomiteen

Linn Krogh Hansen
906 57 380
linnhansen6@gmail.com

Hans Günther Bonenberger
926 07 486
hgbonenberger@gmail.com