Hva nå Norge (link til video)
Menneskerettighet MR-Norge arrangerte 9.12 et debattmøte i Bergen om barnevern og adopsjon.
Fra Adopterte var Alf Berg Henriksen med og han fortalte litt om organisasjonen, ved å fortelle litt av sin sin historie og litt av en annen historie sier han noe om  hva det gjør med et menneske å være adoptert.

En annens historie ble sendt på TV2 "Norge bak fasaden" mandag 16. desember kl 21.40

Episode 4: Janne Amble og Kadafi Zaman møter noen av barna som lever med følgene av det systematiske overgrepet mot tater- og romanifolket. Vi følger dem i jakten på sannheten om hva som egentlig skjedde.