Adopterte skal være en tydelig stemme i den offentlige debatten om adopsjon.

Som en del av referansegruppen til Adopsjonsutvalget, hadde organisasjonen en viktig rolle i utarbeidelsen av den nye Adopsjonsloven som trådte i kraft 1. juli 2018.
Den viktigste saken for oss, var at våre etterkommere skulle ha rett til kunnskap om våre biologiske foreldre, på lik linje med oss.
Les våre innspill til Lov om adopsjon pdf-fil

Organisasjonen er også en viktig bidragsyter i høringer om adopsjon og beslektede temaer som barnevern.  Høringer

Adopterte deltar aktivt i den offentlige debatten i form av kronikker og leserinnlegg. 

Organissjonens vedtekter regulerer driften av Adopterte
Våre vedtekter  nedlastbar pdf-fil

Adopterte svarer fortløpende på henvendelser om adopsjonsspørsmål og vi kan bidra med korrespondanse til offentlige myndigheter.

Kontakt oss