Styret i Adopterte har på styremøte 25.04.20 dessverre besluttet å måtte avlyse det planlagte vårtreffet på Ryvarden fyr (Haugesund) fra 5. - 7. juni 2020. Årsaken er smittevernreglene som gjelder fram til 15. juni. Disse tillater kun grupper på fem personer og da med to meters avstand. Av samme grunn vil heller ikke Ryvarden fyr være åpent for arrangement denne helgen.

Det er likevel med glede vi informerer om at vi har besluttet å arrangere neste års vårtreff på Ruvarden fyr. Da vil vi kunne bo på stedet i helt nyoppførte hytter med panoramautsikt mot havet. Nøyaktig tidspunkt vil bli kunngjort i neste medlemsinfo.
https://haugesund.dnt.no/artikler/nyheter/18624-na-realiseres-flokehyttene/

På grunn av avlysningen vil ekstraordinært årsmøte heller ikke bli avholdt. Denne saken må vi få lov til å komme tilbake til.

Vi beklager selvsagt denne situasjonen, men som kjent er dette helt utenfor vår kontroll.