Første styremøtet med det nye styret 2020 er lørdag 28.03.20