Årsmøtet blir avholdt på Teams 12. februar 2022 kl 10.00