Barnebarnet som ble stjålet  Funnet igjen etter 40 år ved hjelp av gentesting

 

 Desverre ligger filene under feil vei, men høyreklikk på de og roter mot klokka.

Den lange reisen (link til PDF-fil)

Bli med på en 195 000 års lang reise. Se hvordan genene har spredd seg verden over etterhvert som folk forflyttet seg og vandret ut fra Afrika

 

Trenger vi røttene våre? (link til PDF-fil)


Family Finder (link) Den største aktøren innen gentesting. Denne ligger i Houston, Texas og inneholder en enorm bank for DNA tester. Om andre i din familie har testet seg vil man kunne finne fram til biologisk familie. Det mest vanlige er å finne tremenninger og firmenninger. Alt avhenger av at andre i slekten har testet seg.