Er du usikker på om du er adoptert?

Alle adopsjoner som har vært gjennomført fra 1917 og frem til i dag er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret.
Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir) (nettlink)

Postboks 2233, 3103 Tønsberg • Besøksadresse: Stensberggata 27 (7etg.), Oslo

 

Få informasjon om biologisk opphav (kopiert fra BUFdir).

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må du henvende deg skriftlig (ikke per e-post) til Bufdir.
Henvendelser fra både norsk- og utenlandsadopterte må inneholde:
• Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
• Din underskrift
• Adoptivforeldrenes navn
• Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvis du er utenlandsadoptert må brevet i tillegg inneholde:
• Hvilket land du er adoptert fra
• Hvilket år du kom til Norge
• Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

Bufdir har ansvar for å gi innsyn i nasjonale adopsjonssaker der adopsjonen er gitt etter 1. desember 1999, og i alle saker om internasjonal adopsjon.

Informasjon til andre enn den adopterte

Henvendelser fra den adoptertes opprinnelige slekt som ønsker kontakt med adoptivbarnet, legger vi på adopsjonssaken, slik at den adopterte i en eventuell senere innsynssak kan få informasjon om at opprinnelige slektninger ønsker kontakt.
Vi varsler ikke den adopterte når slike henvendelser fra andre blir lagt på saken, med mindre den adopterte selv har bedt om det. Dersom adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til oss hvor de blir lagt på den adoptertes sak.

 

Problemer i tilknytning til arveoppgjør

Enkelte ganger blir det sådd tvil om en arving virkelig er adoptert. Dette gjelder spesielt når den adopterte er død og det er neste generasjon som skal arve.

 BUFdir gir opplysninger om adopsjon til tingretten, bobestyrer eller arvinger ved dødsboskifte. Du må rette en skriftlig henvendelse (ikke e-post) til Bufdir. Bobestyrer og arvinger må vedlegge bekreftet kopi av skifteattest. Saksbehandlingstiden i Bufdir er ca fire uker, eller kortere hvis saken haster.