grafAdopterte er en frittstående interesseforening for adopterte i Norge over 18 år,og har som formål å arbeide for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår. Adopterte skal være en stemme i den offentlige debatten vedrørende adopsjon.

Foreningen kan også bidra med praktisk hjelp til å finne biologisk
familie og skaffe til veie dokumenter som angår den adopterte og dens adopsjon.

Det arrangeres flere medlemstreff i året der det er mulig å treffe andre medadopterte for å dele spørsmål, tanker og erfaringer.

Våre medlemstreff blir bare bedre og bedre og det finnes ingen alternativer til våre samlinger.

Adoptivbarn krever forskning NRK Rogaland radio 19.5.15

Må bremse talet på adopsjonar  NRK Rogaland 18.5.15

 

Adoptivbarna ber om å bli hørt NRK Rogaland 18.5.15

 Voksne adopterte vil forskes på NRK Rogaland 18.5.15

Vårt medlemsforum er den eneste arenaen der adopterte kan dele tanker, opplevelser og erfaringer med likesinnede


Adoptertes profilfilm 

Årsmøteprotokoll 2015 (link til PDF-fil)

Følg oss: Twitter og Facebook

Vil du bli medlem? Bruk vårt kontaktskjema eller ring 400 65 488. Vennligst oppgi navn og adresse.

Vil du støtte foreningen og bli støttemedlem? Betal kr 200,- til konto 2324 15 72803 og merk giroen "støttemedlem".