Prosjekt primært rettet mot internasjonalt adopterte  

Det er satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Tjenesten er et lavterskeltilbud primært for internasjonalt adopterte og for familier som har adoptert. Prosjektet er ment å være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til de som tar kontakt. Tjenesten skal også bistå internasjonalt adopterte som ønsker å lete etter sin biologiske familie. Du finner tilbudet ved å gå inn på www.etteradopsjon.no