Som medlem får du invitasjon til våre medlemstreff, du får tilgang til medlemssidene på adopterte.no og til vårt lukkede medlemsforum på Facebook. På medlemstreffene og på forumet kan du dele dine spørsmål, tanker og erfaringer og du vil få tilbakemelding fra andre adopterte som umiddelbart forstår din situasjon. Du vil også kunne få hjelp til å framskaffe dokumenter i din adopsjonssak.

Medlemmene i Adopterte bidrar til økt kunnskap om adopsjon og det å være adoptert og er med på å bryte ned tabuer og hemmelighold. Vårt mål er å gjøre den usynlig adopterte synlig.

Vi er også med å bidra til lovendringer og ikke minst endringer i tolkning og praktisering av ulike lovverk. Organisasjonen har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med ny adopsjonslov og det er Adoptertes fortjeneste at etterkommere av adopterte nå har rett til kunnskap om biologisk opphav. Organisasjonen har også arbeidet hardt for at adopterte skal ha rett til innsyn i alle opplysninger om egen adopsjon, ikke bare navn på biologiske foreldre. Dersom Adopterte også i framtiden skal være en sterk organisasjon med gjennomslagskraft i det politiske systemet, i embetsverket og i ulike fagmiljøer, er det viktig at du melder deg inn i organisasjonen.

Ta kontakt enten på mail til post@adopterte eller på mobil 400 65 488.  Det er fint om du oppgir postadresse og mobilnummer og bare skriver en liten bekreftelse på at du er adoptert. Da ser vi fram til å ønske akkurat deg velkommen som medlem i Adopterte.

Vi oppfordrer deg samtidig til å følge med på nyheter på adopterte.no og på Facebook og Twitter. Del gjerne informasjon om organisasjonen på sosiale medier.